Mesefejtés keretszerződés 

Amely létrejött egyrészről a lent nevezett Megbízó és a (Farkaskő Noszvaji Barlang Művésztelep Egyesület, 3325 Noszvaj Kossuth u 34 Adószám: 18578056-1-10 ; Cégjegyzékszám: Számlaszám: Farkaskő Noszvaji Barlang Művésztelep Egyesület, OTP Bank, 11739009-20255518-00000000, Határon túlról: OTPV-HU-HB, HU72-11739009-20255518-00000000) mint Megbízott között.

Preambulum

A mesefejtő alkalmak alapját a felek közötti mesehallgatás, mesei térben zajló beszélgetések, mesefejtés, mesefeldolgozás, alkotó tevékenység adják. Mesefeldolgozáson alapuló eredményorientált, kapcsolat. A mesefeldolgozás során a mesemondó elősegíti, hogy az egyének és teamek hatékonyabban valósítsák meg céljaikat, miközben rekreációs művészeti tevékenységet végeznek.

A mesefejtés nem terápia. A mesefejtés komplementer stressz oldó, segítő eljárás, nem helyettesíti a pszichoterápiás és/vagy orvosi gyógyító tevékenységet. Az alkotó fejlesztő metamorphoses-meseterápia nem tartozik a pszichoterápiás eljárások körébe és nem dolgozik betegségkategóriákkal. A metamorphoses-meseterápia egy komplex, önmagában teljes világképpel képes válaszokat adni emberi kérdésekre, meseszövegek adta keretben dolgozik, ezeken keresztül értelmezi az adott helyzetet, és nyújt kapcsolódási pontokat a hozzá fordulókhoz. A mesefejtés egy szabad akaraton alapuló, aktív és felelős folyamat, amely azonban nem tudja bizonyos eredmények elérését garantálni. A mesemondó a Megbízó folyamatát kíséri, a változásokat történetekkel beindítja, a haladást nyomon követi, de a tényleges változtatást a Megbízó viszi végbe.

A Megbízó nyitott és felkészült arra, hogy saját értékrendjét kritikusan szemlélje, saját személyével és helyzetével objektíven foglalkozzon, viselkedésén változtasson. A mesékből nyert tapasztalatot próbacselekvésnek veti alá.

1.

A szerződés tárgya

A szerződés tárgya jelen keret megállapodás a megbízó vagy gyermeke számára.

2.

A mesemondó felelőssége

2.1 A mesemondó titoktartást vállal.

2.2 A mesemondó elkötelezi magát, hogy a rendelkezésére bocsátott információt csak és kizárólag a szerződésben rögzített segítő feladat céljából használja fel.

2.3 A mesemondó elkötelezi magát, hogy saját jegyzeteit és a számára átadott írásos anyagokat, feladatok termékeit úgy őrzi meg, hogy az harmadik személyek számára nem lesz hozzáférhető.

2.4 A mesemondó elkötelezi magát, hogy minden rendelkezésére álló eszközt, metódust és technikát bevon a Megbízó érdekében, megtalálja a számára legmegfelelőbb mesét. Amennyiben úgy érzékeli, hogy saját tudása, képességei vagy helyzete már nem teszik lehetővé, hogy a Megbízóval egyeztetett célon dolgozzon, úgy kötelezi magát, hogy egy alkalmas specialistához, irányítja tovább a Megbízót.

A Megbízott elkötelezi magát, hogy a Megbízó által befizetett összeg az Megbízott elkülönített számláján nehézsorsú gyerekeket támogató programjának megvalósítását segíti.

3.

A Megbízó felelőssége

3.1 A Megbízó tudomásul veszi, hogy a folyamata alatt végig, teljes mértékben ő a felelős saját testi és lelki egészségéért.

3.2 A Megbízó elismeri, hogy minden lépés és minden a mesefeldolgozás keretei között végrehajtott feladat csak és kizárólag az ő felelőssége.

3.3 A Megbízó elismeri, hogy saját felelőssége, hogy a mesékből nyert tudást elutasítja, vagy elfogadja, és alkalmazza a mesékből megismert stratégiákat.

3.4 A Megbízó elismeri, hogy (ő vagy gyermeke) nem tartozik semmilyen pszichés betegségkategóriába. Egy önismereti folyamatban vesz részt, amihez a népmesék hagyományban rögzített tudását, archaikus szövegeit, a mesehősök által szemléltetett tapasztalatot veszi igénybe. Ezek választásában, megismerésében kér segítséget a Megbízottól, aki kíséri őt, saját folyamatai alatt.  A megbízó kötelezi magát, hogy ha (ő vagy gyermeke) pszichés állapota betegségkategóriákba lép, azt azonnal jelzi a foglalkozásvezetőnek. Tudomásul veszi, hogy ez a közös munka végét jelenti.

3.5 A Megbízó vállalja, hogy a mesemondásokon való részvétel fejében, a Farkaskő NBME (Derék Jankó Mesetáborban vagy más nehézsorsú gyermekek között végzett) karitatív, missziós tevékenységét befizetéseivel támogatja.

3.6 A Megbízó belegyezik, hogy a programokon készült fényképeken (ő vagy gyermeke) szerepeljen. Ha nem kíván szerepelni azt egyértelműen jelzi a programvezetőnek.

4.

Helyszíne

Az ülések helyszíne megegyezés szerint változik jelenléti, vagy online vagy szabad térben, a mindenkori járványügyi előírásoknak megfelelően.

5.

Időkeretei

5.1 A mesefejtés ülések 45-90 percet vesznek igénybe. A hosszabb programok, együttlétek a mindenkori megállapodás szerint 2-8 órát.

5.2 A megállapodás tárgyát nem képezi előre meghatározott ülésszám.

5.3 Bármilyen jellegű időpont változás a megelőző ülés témája kell legyen, vagy a Megbízó és mesemondó között megbeszélt módon változhat. 

5.4 Jelen időkereteket kölcsönös egyeztetés után felek megváltoztathatják. 

6.

A szerződés felmondása

6.1 Jelen szerződést, a felek bármelyike határidő nélkül felmondhatja.

6.2 A felmondás írásban kell,hogy történjen.

7.

Általános

7.1 A mesemondó a Megbízó személyes adatait csak olyan mértékben kezeli, amennyiben az a számlázása és ügyfélnyilvántartása szempontjából elengedhetetlenül szükséges. További adatokat a mesemondó Megbízóról még anonimizált formában sem kezel. A teljes adatvédelmi szabályzatot tekintse meg itt:

7.2 Amennyiben jelen szerződés valamelyik rendelkezése hatását veszti, attól a szerződés további pontjai még érvényben maradnak. A szerződés által nem rendezett kérdésekben a Ptk. Valamint a kapcsolódó jogszabályok rendelkezései irányadóak.

7.3 Minden kiegészítés és változtatás, amelyet felek ebben a szerződésben szeretnének elhelyezni, az írásos formát kívánja meg.

7.4 Felek vitás kérdéseiket igyekeznek mindenkor békés úton, mediálással rendezni.

Az alábbi gombra kattintva letöltheti keretszerződésünket.