Mese - Természet - Művészet

A természetművészet és a népmesék együttes, egymást támogató alkalmazása új lehetőség az ökológiai nevelésben, hiszen bár két markánsan különböző terület, de alapvető rendezési elve azonos. A mindenkori alkotó vagy mesehallgató, az archaikus tudat mozgatásával ugyanoda, egy belső középpont felé visz. Célja egy olyan természet-tiszteletre alapozott szemlélet kialakítása, amiben nem azért fontos a természet védelme mert én mint felsőbb rendű entitás hajlandó vagyok esetleg gondolni a környezetvédelemre mert ez divatos, hanem azért mert a természet részeként tekintek magamra.  

Alkalmazott módszereink a gondosan kiválasztott történet élőszóban való mesemondása, a természetművészet és a kézművesség kiválóan alkalmasak arra is, hogy a résztvevő gyermekek megtanulják felfedezni a környezetükben rejtőző kincseket, képessé váljanak az eddig értéktelennek hitt dolgok értékessé változtatására, a rendetlen összerendezésére. Programunkról megjelent kiadványunk:


Tátrai Vanda: Mindennel ami él, beszélni tudjak!

Kiadványunk 47 színes oldalon, 11 megvalósítható alkotó-fejlesztő foglalkozásvázlattal mutatja be programunkat, mesékkel, képekkel és útmutatóval. 

A kiadvány kereskedelmi forgalomba nem kerül, a mesÉLŐtermészet elnevezésű felnőtt képzések szakmai anyaga. A következő képzések időpontjait, és a részleteket, a weboldalon olvashatja: