ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

MESEÚT EGYESÜLET

Hatályos: 2023. augusztus 20-tól

Tartalom:

1. Meseút Egyesület Adatai

2. Preambulum

3. Kiemelt rendelkezések

4. Webáruház látogatás

5. Fiók regisztráció

6. Adás-vételi Szerződés létrejöttének folyamata

7. Szerződés teljesítése

8. Kedvezmények

9. Közreműködők

10. Kellékszavatosság

11. Termékszavatosság

12. Elállás

13.Ügyfélszolgálat

14. Jogérvényesítési lehetőségek

14.1. Panaszkezelés

14.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

15. Szerzői jogi feltételek

16. Technikai feltételek

17. Ászf hatálya

18. Záró rendelkezések

1. Melléklet - Elállási nyilatkozatminta

  • A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Meseút Egyesület, aki a Mesejáró meseterápiás termékek kizárólagos forgalmazója és a mesejaro.com oldalon keresztül elérhető webáruház vásárlói között, mint távollévők között létrejövő termék adás-vételi szerződések általános feltételeit határozza meg, különös tekintettel a fogyasztói szerződésekre.


1. Meseút Egyesület Adatai:

Meseút Egyesület

Tale Trail Association

Székhely: 3325 Noszvaj Bem u 7

Adószám: 19352893-1-10

Bankszámlaszám: 12033007 01890384 00100008

Iban: HU52120330070189038400100008

Nyilvántartási szám: 10-02-0003073

Képviseli: Tátrai Vanda Virág elnök

mesejaro@gmail.com

Tel:205149255 Web: www.meseut.hu www.mesejaro.com

A vállalkozás üzleti tevékenységének (üzlete, telephelye) postai címe: 3325 Noszvaj Kossuth u 34

A jelen ÁSZF és az ÁSZF alapján létrejövő egyedi szerződések értelmezésében a Forgalmazó, Vállalkozás és Mesejáró meseterápiás termékek kifejezések alatt egyaránt a MESEÚT EGYESÜLET-t kell érteni.

A tárhelyszolgáltató székhelye, telephelye: Webnode AG, azonosító CH - 170.3.036.124-0, székhely Badenerstrasse 47, 8004 Zurich, Switzerland, kapcsolati e-mail: support@webnode.com.

A tárhelyszolgáltató elérhetőségére vonatkozó adatok, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt e-mail cím: mesejaro@gmail.com

2. Preambulum

2.1.1. A Meseút Egyesület–t a jelen ÁSZF megalkotásánál a vásárlók pontos, jól átlátható tájékoztatásának és korrekt kiszolgálása elősegítésének szándéka vezérelte a Mesejáró meseterápiás termékek iránt elkötelezett vásárlók legnagyobb elégedettségének elérése céljából.

3. Kiemelt rendelkezések

3.1.1. ÁSZF hatálya a mesejaro.com címen keresztül elérhető webáruházban megvásárolható valamennyi árucikkre kiterjed és az ezek tárgyában távollévők között létrejövő adás-vételi szerződések elválaszthatatlan részeként a felek kifejezetten eltérő megállapodása hiányában korlátozás nélkül alkalmazandó.

3.1.2. A jelen ÁSZF hatálya csak a magyar webáruházra terjed ki.

3.1.3. A mesejaro.com címen keresztül elérhető webáruházban a tájékozódás és a szerződéskötés nyelve magyar.

3.1.4. A mesejaro.com címen keresztül elérhető webáruházban kötött szerződés nem minősül írásbelinek, ugyanakkor a Meseút Egyesület valamennyi adás-vételi ügylethez egyedi szerződés azonosítót (Rendelésszám) rendel, amely útján a szerződéseket iktatja. A szerződés egyedi feltételei a vásárló számára a szerződés létrejöttét megelőzően elküldött visszaigazoló email üzenetben is megtalálhatóak.

3.1.5. A Meseút Egyesület magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát, szakmai érdek-képviseleti szervnek (kamarának) nem tagja.

3.1.6. A mesejaro.com címen keresztül elérhető webáruházban történő vásárlás feltétele a jelen ÁSZF elfogadása a létrejövő egyedi szerződés elválaszthatatlan részeként. A Meseút Egyesület technikai eszközök útján biztosítja, hogy a mesejaro.com címen elérhető webáruházban létrejövő vásárlásokat megelőzően beszerezze a vásárlók kifejezett nyilatkozatát a jelen ÁSZF elfogadása tárgyában.

3.1.7. A Meseút Egyesület valamennyi közzétett telefonos elérhetősége alapdíjas (nem emeltdíjas) tarifa alapján hívható. A mesejaro.com címen keresztül elérhető webáruház használatához internet kapcsolat szükséges. Az internetkapcsolat díjazási feltételeit az Ön internetszolgáltatója határozza meg az Önök között e tárgyban hatályos szolgáltatási szerződésben foglaltak szerint, a Meseút Egyesület-t megillető díj (emelt díj) a webáruház elérése alapján nem merül fel.

3.1.8. A mesejaro.com címen keresztül elérhető webáruházban vásárlást tervező fogyasztónak a vásárlást megelőzően lehetősége van felkeresni a Mesejáró Egyesület telephelyét melynek címét "Elérhetőségek" menüpontjaiban, és a jogszabályi rendelkezéseken alapuló előzetes tájékoztatások (jelen ÁSZF) papíralapú változatát átvenni. Amennyiben a fogyasztó ezen papíralapú tájékoztatások beszerzése nélkül kezdeményez vásárlást a mesejaro.com címen keresztül elérhető webáruházban, azzal a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 12. §-ában foglaltakkal összhangban beleegyezik, hogy a Meseút Egyesület az ezen rendelet alapján előírt tájékoztatási kötelezettségeinek tartós adathordozó útján (különös tekintettel a jelen ÁSZF-re) tegyen eleget.

3.1.9. A mesejaro.com címen keresztül elérhető webáruház felületeit törekedtünk úgy kialakítani, hogy a lehető legtöbb eszközön keresztül egységes formában elérhető és jól használható legyen. Mi abban hiszünk, hogy nem közvetíthetünk Ön felé eltérő tartalmakat annak függvényében, hogy milyen eszközről keres fel bennünket. Ez ugyanakkor igényelhet az Ön részéről bizonyos kompromisszumokat is, így felmerülhet, hogy a számítógép nagy képernyőjén részletesebb információkat is megjeleníthetőnek látna egy oldalon belül, ugyanakkor mobiltelefonon keresztül használva a képernyő egyes részeinek nagyítása, vagy látást segítő eszköz használata szükséges az Ön számára.

3.1.10. A mesejaro.com címen keresztül elérhető webáruház műszaki védelmi intézkedéseket a jelen ÁSZF-ben és az Adatkezelési Szabályzatban kifejezetten meghatározottakon túlmenően nem alkalmaz.

3.1.11. A jelen ÁSZF elérhető és tartós adathordozóra lementhető, tárolható, majd a későbbiekben bármely korlátozástól mentesen előhívható a mesejaro.com címen keresztül elérhető webáruházat látogató valamennyi felhasználó számára, így pontos tartalma az adás-vételi szerződések megkötésére vonatkozó megrendelés tételét megelőzően megismerhető és utólagosan is ellenőrizhető.

3.1.12. A Meseút Egyesület az ÁSZF hatálya alá tartozó ügyletek során a saját nevében jár el.

4. Webáruház látogatás

4.1.1. A mesejaro.com címen keresztül elérhető webáruház termékkatalógusában a termékek termékcsoportonként is kereshetőek, kiválaszthatóak.

4.1.2. A megrendelni kívánt termék jellemzőiről, áráról, cikkszámáról, elérhető színekről és méretekről, továbbá a webáruházon kívüli (Mesejáró meseterápiás termékek) elérhetőségeiről a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintás útján tájékozódhat.

5. Fiók regisztráció

5.1. A mesejaro.com címen keresztül elérhető webáruházban nem szükséges regisztrálni.

6. Adás-vételi Szerződés létrejöttének folyamata

6.1.1. A mesejaro.com webáruházban kínált termékekre vonatkozó adás-vételi szerződés kötése elektronikus úton leadott megrendelés útján lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

6.1.2. A fenti 4. pontban leírt webáruház látogatás során a tájékozódást követően a "Kosárba" feliratra (Kosár ikonra) kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni. Amikor a terméket a kosarába helyezi, megjelenik a következő információs ablak, amely tájékoztatja Önt arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális kosarában, feltűntetve a termék megnevezését, méretét, színét, mennyiségét, a termék bruttó árát és ÁFA tartalmát egyaránt. Több termék kosárba helyezése esetén mindezen adatok termékenként külön-külön megjelennek ezen az oldalon.

6.1.3. Az előző 6.1.2 pont szerinti felületen módosítani tudja a korábbi választásait, terméket tud törölni a kosárból, kosárban lévő termék mennyiségét tudja csökkenteni, vagy növelni. Ezen a felületen választhat továbbá, hogy visszatér a webáruházba egyéb termékek iránt érdeklődni ("Vásárlás folytatása") vagy befejezi a termékek nézegetését és folytatja a kiválasztott termék(ek) megvásárlására irányuló további teendőket a "Tovább" gombra kattintva. Ha az utóbbi lehetőséget választotta, akkor a következő oldalon a kosár tartalmán túlmenően a fizetési módok közti választási lehetőséget biztosító ablakok is megjelennek.

6.1.4. Utánvéttel lehetséges a megrendelt árút kifizetni. Ezen az oldalon belül is lehetősége van továbbá a kiválasztott termék(ek), megrendelési szándék módosítására a "Kosár módosítása" gombra kattintva..

6.1.5. Utánvétes fizetés esetén a termék vételárának és a szállítás díjának kiegyenlítése egyaránt a szállítást végző szolgáltatón keresztül történik. A Meseút Egyesület az adott fizetési mód igénybevételéért a fizetési móddal összefüggésben felmerült általa viselt költséget meghaladó díjat semmilyen esetben nem számít fel.

6.1.6. A fizetési mód kiválasztását követően az átvétel módjának kiválasztása következik. A házhozszállítási szolgáltatásokat harmadik fél szállítást végző szolgáltató alkalmazásával – eltérő rendelkezés hiányában – díjazás ellenében biztosítjuk. A mesejaro.com webáruházon keresztül elérhető szolgáltatások díjazási feltételeit a "Díjjegyzék" tartalmazza, amely a jelen ÁSZF mellékletét és elválaszthatatlan részét képezi. A "Díjjegyzék" a címére kattintva közvetlenül is elérhető. Házhozszállítás, csomagautomata és csomagpont átvételi módok közül lehet választani (természetesen lehetőség van arra is, hogy a webáruházat csak tájékozódási célból használja és a kiválasztott terméket valamely Mesejáró meseterápiás terméket bemutató eseményen vásárolja meg, amely esetben szállítási költség a vásárlás összegétől függetlenül nem merülhet fel). A mesejaro.com webáruház a termékei kiszállításához a mérettől függően a Magyar Posta illetve a FoxPost futárszolgálat szolgáltatásait veszi igénybe. Valamennyi megjelölt szállítási díj magában foglalja a csomagolás és a szállítás teljes költségét.

6.1.7. Az átvétel módjának kiválasztását követően a vásárlással összefüggő személyes adatai, valamint esetlegesen számlázási adatai megadását kérjük. Ugyanezen az oldalon kérjük a szállítási cím adatainak megadását, valamint itt kapcsolhat megjegyzést a megrendeléséhez. Ezen az oldalon lehetősége van továbbá egyéb, a szerződés teljesítéséhez nem szükséges adatai önkéntes megadására (pl. érdeklődési körrel összefüggő preferenciák).

6.1.8. Ha megadott minden szükséges személyes adatot, a "Tovább" feliratra kattintva megjelenő összegző oldal már mind a kiválasztott termékek, mind a megrendeléssel összefüggő adatok teljes körű összefoglalását, áttekinthetőségét, ellenőrizhetőségét és javíthatóságát szolgálja és biztosítja. A megrendeléssel összefüggésben kötelezően megadandó személyes adatait jogszabályi felhatalmazás alapján, a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyíthatósága érdekében kezeljük. A személyes adatok kezelésével összefüggő részletes feltételeinket az "Adatkezelési Szabályzat" tartalmazza, amelyet a címére kattintva közvetlenül is elérhet.

6.1.9. Amennyiben az előző pont szerinti összegző oldalon mindent rendben talál, úgy a "Rendelés feladása" gombra kattintva véglegesítheti a megrendelését és elküldheti a mesejaro.com webáruház részére, ellenkező esetben az "Adatok megadása" gombra kattintva visszaléphet korábbi oldalra az adatbeviteli hibák kijavítása céljából. A megrendelés fizetési kötelezettséggel jár.

6.1.10. A rendelés feladásával adás-vételi szerződés jön létre Ön és a Meseút Egyesület között a kiválasztott termék(ek) tárgyában. A szerződés elektronikus úton, távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz útján, távollévők között kötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. Amennyiben Ön a vonatkozó hatályos törvényi szabályozás értelmében fogyasztóként minősül (jelenleg hatályos meghatározás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy), úgy a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

6.1.11. A szerződés létrejöttét követően a további teendőkről tájékoztató oldalra irányítjuk.

6.1.12. A megrendelés kézhezvételét legkésőbb 48 órán belül emailben visszaigazoljuk Önnek, amely tartós adathordozóként megerősíti, hogy megkaptuk az Ön által elküldött megrendelést, továbbá a megrendelésének részleteit is tartalmazza. A visszaigazoló email a szerződéskötés tartós adathordozón történő visszaigazolásaként minősül a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban, amelynek alkalmazásához a fogyasztó a jelen ÁSZF elfogadásával beleegyezését adja. A fogyasztó elfogadja, hogy a Meseút Egyesület a szerződések, illetve ezek másolatai papír alapon történő átadására a mesejaro.com webáruházban történő vásárlás esetén nem lát ésszerűen kivitelezhető lehetőséget különös tekintettel arra, hogy ezek nem ilyen formában jönnek létre. A Meseút Egyesület által kiállított és a kiszállított termékekhez mellékelt adóügyi bizonylatok ugyanakkor papír alapú hiteles okiratként igazolják, hogy a szerződést a Meseút Egyesület létrejöttnek tekinti és tartalmazzák ennek lényeges feltételeit is. Amennyiben a fogyasztó nem kívánja beleegyezését adni a szerződések fentiek szerinti tartós adathordozón történő visszaigazolásához papír alapú adóügyi bizonylattal kiegészítve, úgy Mesejáró meseterápiás termékek vásárlására a Mesejáró meseterápiás képzéseken és telephelyén tudunk számára lehetőséget biztosítani.

6.1.13. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg Önhöz, úgy Ön mentesül a szerződéses kötelezettség alól.

6.1.14. Amennyiben valamely adatbeviteli hibát csak a visszaigazoló email alapján észlel, úgy ennek javítását kezdeményezheti a visszaigazoló email alapján 1 munkanapon belül küldött válasz email útján is. Ezt ugyanakkor már szerződés módosítási javaslatnak tekintjük és a szerződés teljesítését felfüggesztjük addig, amíg a megkeresése alapján a javítás megtörténik és a javított adatok helyességét megerősíti.

6.1.15. A vásárló elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Meseút Egyesület-t a vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra, email fogadására nem alkalmas email elérhetőség megadására visszavezethető teljesítési késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért felelősség nem terheli.

6.1.16 A vásárló elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Meseút Egyesület számos egyéb karitatív tevékenységet végez, a meseterápiéás termékek árusítása csupán kis tételt képez, valamint kézzel készül, ezért előfordulhat hosszabb beszerzési vagy kézbesítési idő.

7. Szerződés teljesítése

7.1.1. A megrendelés kézhezvételét követően törekszünk a megrendelt termék(ek) lehető legrövidebb időn belül történő kiszállítására az Ön által megjelölt magyarországi címre. A termékek kiszállítási ideje függ attól, hogy éppen készleten van-e. Amennyiben Ön több terméket is rendel egyidejűleg, úgy a termékeket együtt szállítjuk ki, azaz a leghosszabb szállítási idejű termék szállítási ideje lesz irányadó. A Meseút Egyesület két hetente indít postát, amennyiben ez nem megfelelő a vásárlónak, azt jelezve a megtrendelést semmisnek tekintjük.

A vásárló elfogadja, hogy a Meseút Egyesület az árukészlet nyilvántartási hibából fakadó teljesítési hibával összefüggő felelősségét a vásárló által megfizetett vételár és szállítási díj együttes összegére korlátozza. A jelen pontban foglaltak értelmezésében a teljesítési határidő sikertelen kézbesítési kísérlet esetén is teljesítettként minősül (kézbesítés időpontjában a termék(ek) átvételére jogosult személy nem fellelhető a szállítási címen).

7.1.2. A terméknek a futártól (kézbesítési megbízott) való átvételével és az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék(ek) mennyiségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy utólag mennyiségi reklamációt nem áll módunkban elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak.

7.1.3. Ha az átvétel során sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, a sérülésekről a futártól kérnie kell jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, a termék visszavételét díjmentesen biztosítjuk. Az átvételt követően észlelt fizikai sérülésért nem tudunk helytállást vállalni.

8. Kedvezmények

8.1.1. Webáruházunkban esetenként tartunk akciós termékeket. Ezen termékek esetében az egyedi akciós ár a készlet erejéig tart.

8.1.2. Törzsvásárlói programot nem szervez az egyesület.

8.1.3. Egyes kedvezmények igénybe vételével összefüggésben az alábbi korlátozásokat szükséges figyelembe venni:

Határozott idejű/lejáratú kedvezmények csak a megadott időszakban érvényesek és felhasználhatók;

Kedvezmények (egyedi/törzs) összevonására, halmozására nincs lehetőség.

9. Közreműködők

9.1.1. Az ÁSZF tárgyát képező szolgáltatásokhoz kapcsolódóan közreműködőként és adatfeldolgozóként igénybe vett szolgáltatók: Webnode AG, azonosító CH - 170.3.036.124-0, székhely Badenerstrasse 47, 8004 Zurich, Switzerland, kapcsolati e-mail: support@webnode.com.

10. Kellékszavatosság

10.1.1. A kellékszavatosságra vonatkozó, fogyasztók vonatkozásában alkalmazandó feltételeket a fentebb már hivatkozott, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt mintatájékoztató szerint közöljük és tesszük a jelen ÁSZF részévé az alábbiak szerint:

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Meseút Egyesület hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított 12 hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Meseút Egyesület nyújtotta. A teljesítéstől számított 12 hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

10.1.2. A jogszabályban meghatározott, fogyasztók irányában fennálló kötelezettségeink teljesítésén túlmenően, illetve ezek mellett a vásárlóink elégedettségének növelése érdekében többlet jogosultságokat és további lehetőségeket biztosítunk, illetve egyes fogyasztót megillető jogosultságokat nem csak fogyasztóként minősülő vásárlóink számára biztosítunk. Ezen lehetőségekről és jogosultságokról a mesejaro.com oldalain tájékozódhat. A jelen pont szerinti többlet jogosultságok vonatkozásában fenntartjuk azt a jogunkat, hogy ezek tartalmán a jelen ÁSZF módosítása nélkül, a mesejaro.com oldalain található feltételek változtatása útján módosítsunk, vagy egyes többlet jogosultságok biztosítása vonatkozásában egyedi mérlegelést alkalmazzunk. A jelen pontban foglaltak alapján biztosított jogosultságok és lehetőségek semmilyen esetben sem minősülnek a jogszabályok, vagy a jelen ÁSZF egyéb rendelkezései alapján biztosított fogyasztói jogosultságok korlátozásaként.

11. Termékszavatosság

11.1.1. A termékszavatosságra vonatkozó, fogyasztók vonatkozásában alkalmazandó feltételeket a fentebb már hivatkozott, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt mintatájékoztatóban foglaltak szerint közöljük és tesszük a jelen ÁSZF részévé az alábbiak szerint:

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az előző pontban meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

11.2.1 Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkek eladása esetén a vállalkozás jótállásra köteles. Emellett a vállalkozás önkéntes jótállást vállalhat, mely során a fogyasztónak minősülő vásárló számára jótállási nyilatkozatot kell átadnia. A jótállási nyilatkozatnak tartalmaznia kell a jótállásra kötelezett nevét és címét, valamint az áru megjelölését. Hibás teljesítés esetén a fogyasztót a jogszabály szerinti szavatossági jogok gyakorlása, azaz a javítás, csere, vételár visszafizetési igény térítésmentesen megilleti, e jogait pedig a jótállás nem érinti.

A Mesejáró térképek, kártyák, segédeszközök nem minősülnek tartós fogyasztási cikknek, így Egyesületrünk jótállást nem mellékel termékeihez.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján? Jogok

Jótállás esetén a fogyasztó ugyanazokat az igényeket (tehát első körben kijavítás, kicserélés, második körben pedig árleszállítás, valamint a hiba vállalkozás költségére történő kijavítása vagy kijavíttatása, illetve az elállás), ugyanazokkal a feltételekkel (például sorrendiség elve) érvényesítheti, mint kellékszavatosság esetén. A fogyasztót a jótállási igények érvényesítésénél is megilleti az áttérés joga.

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén közvetlenül is érvényesítheti.

A kijavítás során a termékbe kizárólag új alkatrész kerülhet beépítésre.

A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a vásárló eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a vásárló részére visszatéríteni.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában, valamint, ha a Ptk. alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a fogyasztási cikk kijavítására a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Amennyiben a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól, illetve az üzembe helyezéstől számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat az aránytalanságra, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Határidők

A kötelező jótállás időtartama:

10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év, 250 000 forint eladási ár felett három év.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatosság és termékszavatosság pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

12. Elállás

12.1.1. A mesejaro.com webáruházban kötött szerződés esetén a fogyasztót az adott megrendelés alapján kiszállított termék(ek) Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi a megrendelés napjától számított tizennégy (14) napon belül gyakorolható indokolás nélküli elállási jog illeti meg. A fogyasztó részéről írásban vagy telefonon történő elállás esetén elegendő az elállásinyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Ha valamilyen okból kifolyólag egy adott megrendeléshez kapcsolódó termékeket különböző időpontokban szállítanánk ki, úgy az elállási jog gyakorolhatóságának határideje az utolsóként kiszállított termék átvételétől számítandó.

12.1.2. Az előző pont szerinti elállási jog gyakorolható továbbá a termék(ek) átvételét megelőzően is. A nyilatkozatot a Meseút Egyesület 1. fejezetben megjelölt címére kell eljuttatni, postai úton vagy e-mailben.

12.1.3. A fogyasztó az elállási jogát gyakorolhatja a jelen ÁSZF mellékletében található elállási nyilatkozat minta kitöltésével és bármely egyéb erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján is. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

12.1.4. Ha a fogyasztó az előző pontban foglaltak szerint eláll a Meseút Egyesület-vel kötött szerződéstől, a Meseút Egyesület legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

12.1.5. A Meseút Egyesület a fentieknek megfelelő elállás esetén a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Amennyiben a fogyasztó utánvéttel vásárolta meg az elállással érintett termék(ek)et, úgy a fogyasztó felelőssége, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt szabályozással összhangban álló olyan visszajuttatási módot válasszon, amely biztosítja az általa ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeg számára megfelelő módon történő visszajuttatásának lehetőségét.

12.1.6. Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

12.1.7. A Meseút Egyesület mindaddig visszatarthatja a visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

12.1.8. Ha a fogyasztó a fentieknek megfelelően eláll a mesejaro.com webáruházban kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve személyesen visszaadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

12.1.9. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a fogyasztó viseli.

12.1.10. A termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért a fogyasztó felel.

12.1.11.A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát

  • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen az Ügyfél személyére szabtak;.
  • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza

12.1.12.A jogszabályban meghatározott, fogyasztók irányában fennálló kötelezettségeink teljesítésén túlmenően, illetve ezek mellett a vásárlóink elégedettségének növelése érdekében többlet jogosultságokat és további lehetőségeket biztosítunk, illetve egyes fogyasztót megillető jogosultságokat nem csak fogyasztóként minősülő vásárlóink számára biztosítunk. Ezen lehetőségekről és jogosultságokról a mesejaro.com oldalain tájékozódhat. A jelen pont szerinti többlet jogosultságok vonatkozásában fenntartjuk azt a jogunkat, hogy ezek tartalmán a jelen ÁSZF módosítása nélkül, a mesejaro.com oldalain található feltételek változtatása útján módosítsunk, vagy egyes többlet jogosultságok biztosítása vonatkozásában egyedi mérlegelést alkalmazzunk. A jelen pontban foglaltak alapján biztosított jogosultságok és lehetőségek semmilyen esetben sem minősülnek a jogszabályok, vagy a jelen ÁSZF egyéb rendelkezései alapján biztosított fogyasztói jogosultságok korlátozásaként.

13. Ügyfélszolgálat

13.1.1. A Meseút Egyesület abban érdekelt, hogy a látogatók és vásárlók a legteljesebb mértékben meg legyen elégedve mesejaro.com oldalakkal, ezért bármilyen kritika, probléma megoldásában érdekelt és minden észrevételt szívesen fogad.

13.1.2. Ügyfélszolgálatunkat a mesejaro@gmail.com email címen vagy a + 36 20 514 93 55-as telefonszámon érheti el munkanapokon 9.00 és 16.00 óra között.

13.1.3. Postai úton történő megkeresés esetén kérjük, írja rá a borítékra: "mesejaro.com webáruház".

14. Jogérvényesítési lehetőségek

14.1. Panaszkezelés

14.1.1. Amennyiben az ügyfélszolgálatunk útján nem sikerülne megnyugtató és kielégítő választ adnunk a megkeresésére, úgy észrevételeit és panaszait kérjük írja meg nekünk a mesejaro@gmail.com e-mail címre, vagy küldje el a Meseút Egyesület Noszvaj 3325, Kossuth u 34 szám alatti címére, amely egyben a panaszügyintézés helye is. Kérjük, hogy panaszában utaljon az ügyfélszolgálatunkkal folytatott egyeztetésre, az egyeztetés sikertelenségének körülményeire.

14.1.2. A Meseút Egyesület telephelyén személyes panaszbejelentésre is van lehetőség, a panasz azonnali kivizsgálása ugyanakkor nem biztosított bármely üzlethelyiségben. Ilyen esetben jegyzőkönyv felvételére kerül sor.

14.1.3. A Meseút Egyesület a panaszra legkésőbb 30 napon belül érdemben írásban válaszol, és ha a panaszt nem tartja jogosnak, ezen álláspontját megindokolja.

14.1.4. A panasz elutasítása esetén a Meseút Egyesület a fogyasztót írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárását.

14.1.5. A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. (Ftv. 17/A (7).

14.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

14.2.1. Amennyiben a Meseút Egyesület és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a panaszkezelés során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ön számára:

§ Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról;

§ Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a fogyasztó eljárást kezdeményezhet a területileg illetékes békéltető testületnél. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Békéltető Testületek elérhetőségei ebben a mellékletben találhatóak.

A Kormányhivatal Fogysztóvédelmi felügyelőség elérgetőségei itt találhatóak.

§ Bírósági eljárás. Ön a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében.

15. Szerzői jogi feltételek

15.1.1. A mesejaro.com oldalakon található szerzői alkotások szerzői jogi védelem alatt állnak (ideértve különösen grafikai ábrákat, fényképeket), amelyek felett a Meseút Egyesület minden őt megillető jogot fenntart.

15.1.2. A mesejaro.com oldalak látogatói nem jogosultak a Meseút Egyesület szerzői jogi alkotásainak felhasználására, így különösen a szerzői jogi alkotások másolására, átdolgozására, fordítására, terjesztésére, harmadik személyek számára történő hozzáférhetővé tételére. A szabad felhasználási esetek vonatkozásában a szerzői jogi törvény rendelkezései irányadóak.

16. Technikai feltételek

16.1.1. A Meseút Egyesület nyilatkozik, hogy mesejaro.com oldalain működő információs rendszer biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, ugyanakkor javasolja, hogy a felhasználó tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A weboldal használata feltételezi a hozzáférő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek és kockázatok elfogadását.

16.1.2. A Meseút Egyesület által kezelt adatok védelme érdekében alkalmazott eszközökre és intézkedésekre vonatkozó rendelkezéseket az "Adatkezelési Szabályzat" tartalmazza.

17. Ászf hatálya

17.1.1. Az ÁSZF időben a hatálya alatt létrejött adás-vételi szerződésekre terjed ki. Az ÁSZF új (módosított) általános szerződési feltételek kibocsátásával veszti hatályát az ezt követően megkötésre kerülő adás-vételi szerződések vonatkozásában. A Meseút Egyesület fenntartja a jogot a jelen ÁSZF bármely időpontban történő módosítására, ugyanakkor törekszik arra, hogy erre minél ritkábban kerüljön sor. Új ÁSZF kibocsátása a jelen ÁSZF hatálya alatt létrejött adás-vételi szerződéseket nem érinti, tartalmukat nem módosítja.

18. Záró rendelkezések

18.1.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezésekre a magyar jog szabályai irányadóak, különös tekintettel az alábbi jogszabályok rendelkezéseire:

2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet - fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);

2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

18.1.2. A jelen pontban foglalt tájékoztatás a 8/1999. (III.22.) számú MÜK szabályzat 7/2 pontjának előírása alapján került megtételre.

1. Melléklet - Elállási nyilatkozatminta

(csak az adás-vételi szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Meseút Egyesület

3325 Noszvaj Bem u. 7

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék(ek) adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

Fogyasztó neve:

Fogyasztó(k) címe:

Fogyasztó(k) aláírása[1]:

Kelt:

[1] Kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén