Hálabeszéd

2024.01.11

"Ma összegyűltünk, és amikor végignéztünk a körülöttünk lévő arcokon, azt látjuk, hogy az élet körforgásai folytatódnak. Az a kötelességünk, hogy egyensúlyban és összhangban éljünk egymással és mindennel, ami él. Fonjuk hát eggyé elménket és üdvözöljük egymást, köszönetet mondva egymásnak Emberekként.

Elménk most már egy.

Hálásak vagyunk Földanyának, mert megad nekünk mindent, amire szükségünk van az élethez. Megtartja lábunkat, amikor rajta lépdelünk. Örömmel tölt el minket, hogy folyamatosan gondunkat viseli, ahogyan azt már az idő kezdetén tette. Köszönetünket, szeretetünket és tiszteletünket küldjük Anyánknak.

Elménk most már egy.

Köszönetet mondunk a világ összes vizének, amiért oltják a szomjunkat és erővel, tápláló élettel látnak el minden élőt. Oly sok formában ismerhetjük erejét - vízesésekben és esőben, ködben és folyamokban, folyókban és óceánokban, hóban és jégben. Hálásak vagyunk, amiért a vizek még itt vannak, és eleget tesznek a Teremtés többi része iránti felelősségüknek. Egyetérthetünk abban, hogy a víz nagyon fontos az életünkben, és eggyé fonhatjuk elménket, és így küldjük üdvözletünket és köszönetünket a Víznek?

Elménk most már egy.

A vizeket benépesítő Halakra gondolunk. Az ő feladatuk megtisztítani és megszűrni a vizet. Emellett élelemként adják magukat nekünk. Hálásak vagyunk, hogy nem hagynak fel kötelességeikkel, és üdvözletünket és köszönetünket küldjük a Halaknak.

Elménk most már egy.

Most a Növényi élet tágas mezei felé fordulunk. Ameddig csak a szem ellát Növények nőnek és megannyi csodát tesznek. Számtalan életformát fenntartanak. Elménket eggyé fonva, köszönetet mondunk nekik, és várakozással tekintünk a Növények még számtalan elkövetkező nemzedéke felé.

Elménk most már egy.

Amikor szétnézünk magunk körül, azt látjuk, hogy a bogyók, a mai napig is itt vannak, és ízletes élelemmel látnak el bennünket. Vezérük a szamóca, ő érik meg először tavasszal. Egyetérthetünk abban, hogy hálásak vagyunk a bogyóknak, amiért társaink a világban, és felkínálhatjuk nekik a hálánkat, szeretetünket és tiszteletünket?

Elménk most már egy.

Eggyé font elmével lerójuk tiszteletünket, és köszönetet mondunk a kertből begyűjtött Élelmiszernövényeknek, főként a Három Nővérnek, akik bőséggel etetik az embereket. A gabonák, a zöldségek, a babfélék és a gyümölcsök az idők kezdetétől segítik az emberek túlélését. És az embereken kívül számos másik élőlény is tőlük nyeri az erejét. Elménkben összegyűjtjük az összes élelmiszernövényt, és üdvözletünket és köszönetünket küldjük nekik. Elménk most már egy.

Most pedig a világ összes Gyógynövényei felé fordulunk. A kezdetektől az a feladatuk, hogy megszüntessék a betegséget. Mindig várnak, mindig készen állnak arra, hogy meggyógyítsanak bennünket. Boldogok vagyunk, hogy ma is köztünk van az kevés különleges ember, aki tudja, hogyan lehet gyógyításra használni a növényeket. Eggyé font elmével hálánkat, és tiszteletünket küldjük a Gyógynövényeknek és a Gyógynövények őrzőinek. Elménk most már egy.

Magunk körül látjuk az összes Fát. A Földön számos Facsalád él, amelyek mindegyikének megvan a maga felhasználási módja. Egyesek menedéket és árnyékot biztosítanak, mások gyümölcsöt, szépséget és megannyi hasznos ajándékot. A Juhar a fák királya, akkor adja cukorajándékát, amikor az Embernek legnagyobb szüksége van rá. A föld számos népe a béke és erő jelképeként tekint a Fára. Eggyé font elmével üdvözöljük, és köszönetet mondunk az élet Fájának.

Elménk most már egy.

Eggyé fonjuk elménket, hogy üdvözletünket és köszönetünket küldjük a világot benépesítő állatokért, akik velünk együtt élnek itt. Nagyon sokat tanítanak nekünk, embereknek. Hálásak vagyunk, hogy továbbra is megosztják velünk az életüket, és reménykedünk benne, hogy ez mindig így lesz. Fonjuk hát eggyé elménket, és mondjunk köszönetet az Állatoknak.

Elménk most már egy.

Eggyé fonjuk elménket, és köszönetet mondunk a fejünk felett repkedő összes madárnak. A Teremtő a szépséges dalok ajándékát adta nekik. Minden reggel köszöntik a napot, énekükkel emlékeztetve rá bennünket, hogy becsüljük meg az életet és örüljünk neki. A Sas lett kiválasztva vezérüknek, ő vigyáz a világra. Az összes Madárnak, a legkisebbtől a legnagyobbig, örömteli üdvözletünket és köszönetünket küldjük.

Elménk most már egy.

Mindannyian hálásak vagyunk a Négy Szél néven ismert erőknek. A levegő mozgásában halljuk hangjukat, amikor felfrissítenek minket, megtisztítják a levegőt, amelyet beszívunk. Ők segítik az évszakok váltakozását is. A négy irányból jönnek, üzeneteket hoznak számunkra, és erőt adnak. Eggyé font elmével üdvözletünket és köszönetünket küldjük a Négy Szélnek.

Elménk most már egy.

Most nyugat felé fordulunk, ahol nagyapáink, a Mennydörgés Lények élnek. Villámlással és mennydörgés hangjával hozzák magukkal az életet megújító vizet. Elménket eggyé fonjuk, hogy üdvözletünket és köszönetünket küldjük Nagyapáinknak, a Mennydörgőknek.

Most a legidősebb bátyánknak, a Napnak küldjük üdvözletünket és köszönetünket. Mindennap bejárja az eget keletről nyugatra, elhozva nekünk az új nap világosságát. Ő az élet összes tüzének forrása. Eggyé font elmével üdvözletünket és köszönetünket küldjük Testvérünknek, a Napnak.

Elménk most már egy.

Elménket eggyé fonjuk és hálát adunk legidősebb Nagyanyánknak, a Holdnak, aki beragyogja az éjszakai eget. Ő a világ összes nőjének vezetője, és ő irányítja az óceán árapályát. Az ő változó arca szerint mérjük az időt, és a Hold az, aki figyelemmel kíséri a gyermekek Földre való megérkezését. Gyűjtsük hát össze Holdnagyanyánknak szóló köszöneteinket, rakjuk egymásra a hála rétegeit, majd ezt a köszönethalmot örömmel dobjuk fel a magasba, az éjszakai égboltra, hogy hálánkról ő is tudjon. Eggyé font elmével üdvözletünket és köszönetünket küldjük Nagyanyánknak, a Holdnak.

Köszönetet mondunk az égbolton ékszerként díszítő Csillagoknak. Éjszakánként látjuk őket, miközben segítenek a Holdnak bevilágítani a sötétséget, és harmatot hoznak a kerteknek és a növekvő lényeknek. Éjszakai utazásaink során ők vezetnek haza. Eggyé font elmével üdvözletünket és köszönetünket küldjük a Csillagoknak.

Elménk most már egy.

Elménket eggyé fonjuk, hogy üdvözöljük és köszönetet mondjunk a tisztán látó Tanítóknak, akik az idők során mindig a segítségünkre siettek. Amikor elfelejtünk összhangban élni, ők emlékeztetnek minket arra, hogy emberként hogyan kell élnünk. Eggyé font elmével üdvözletünket és köszönetünket küldjük gondoskodó Tanítóinknak.

Elménk most már egy.

Most a Teremtő, a Nagy Szellem felé fordítjuk gondolatainkat, és üdvözletünket, hálánkat küldjük a Teremtés minden ajándékáért. Minden, amire szükségünk van egy jó élethez, itt van Földanyánkon. Mindazért a szeretetért, amely ma is körülvesz bennünket, eggyé fonjuk elménket, és üdvözletünk és szeretetünk legőszintébb szavait küldjük a Teremtőnek.

Elménk most már egy.

Elérkeztünk oda, ahol lezárjuk szavainkat. Felsorolásunkkal nem az a célunk, hogy bármit is kihagyjunk. Ha valamiről megfeledkeztünk, akkor az egyénre bíztuk, hogy saját maga elmondja üdvözletét és köszönetét.

És elménk most már egy."

Irokéz hálabeszéd, melyet minden fontos tárgyalás megkezdésekor és a iskola előtt is elmond a közösség. A szavak, amik minden más előtt jönnek….. 

Robin Wall Kimmerer: Szentperjefonat című könyvből.